INTEGRITETSPOLICY

Vi i Brf Idre Hillside, org.nr 769638-0497, nedan (”Brf”) är personuppgiftsansvariga och följer dataskyddsförordningen (GDPR) samt alla tillämpliga lagar och regler som finns för att skydda privatpersoners integritet.

PERSONUPPGIFTSINSAMLING OCH RÄTTEN ATT AVSTÅ

Brf samlar in personuppgifter direkt från dig i samband med att du anmäler intresse för våra bostadsrätter via formulär på vår hemsida https://www.idrehillside.se/. Du kan alltid välja att avstå från att lämna dessa uppgifter med konsekvensen att du inte kommer att ha möjligheten att bli kontaktad av oss.

ÄNDAMÅL, RÄTTSLIG GRUND OCH RÄTTEN ATT ÅTERKALLA SAMTYCKE

Brf använder dina personuppgifter för att lämna information till mäklare vid exempelvis säljstart och inflyttning. Vid bostadsrättsförsäljning behandlar vi dina personuppgifter för att kunna fullgöra och administrera våra åtaganden och skyldigheter som avtalspart. Sådan behandling av personuppgifter uppkommer exempelvis vid administrering av kreditupplysning, eventuella myndighetsupplysningar, månadsavisering av årsavgiften, uppgift om förbrukning eller vid andra liknande relevanta ändamål.

För att behandla dina personuppgifter för dessa ändamål måste vi ha stöd i gällande dataskyddsreglering, en så kallad rättslig grund. Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är det samtycke du lämnar i samband med att du gör en intresseanmälan på vår hemsida. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke.

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER

Brf sparar dina personuppgifter så länge vi har ditt samtycke och under förutsättning att det finns ett behov av att behandla och spara uppgifterna.

TILL VEM LÄMNAR VI UT PERSONUPPGIFTER

För att administrera din intresseanmälan delar vi dina personuppgifter med de mäklare som hjälper oss med försäljningen av våra bostadsrätter. Blir det aktuellt med ett köp av en bostadsrätt tar den partner som sköter administrationen och förvaltningen av fastigheten samt BRF-styrelsen del av dina personuppgifter. Företag ovan måste följa våra krav för personuppgiftsintegritet samt säkerhet och är inte tillåtna att använda personuppgifter de tar emot i annat syfte än vad som beskrivs i denna policy.

RÄTT ATT KLAGA TILL TILLSYNSMYNDIGHET

Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande regelverk kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen.